Brigita Dreiže
Sabiedrības pārvaldes speciāliste
Liepājas pilsētas Dome
Rožu ielā 6, Liepāja, LV 3401
t. 63404721, 29690010
brigita.dreize@dome.liepaja.lv